Tuesday, January 10, 2006

Who needs .info/.biz, anyway?

To quote the people from Sans.org:

Who needs .info/.biz, anyway?

I have blocked access to the *.info and *.biz TLD's at my watchguard firewall 4 months ago. I had to add 5 *.info domains to a whitelist but I got so much in return.

In my blog about the 0-day wmf exploit I recommend the blocking of beehappyy.biz. Guess what showed up in my log's as being block by the 'block all *.biz websites' rule?
That's right beehappyy.biz.
I am glad I did not have to clean that mess up :o)

Also want to block the *.biz and *.info TLD's?

Go to the 'URL Path' function of your HTTP-Proxy and add '*.biz' and '*.info' as pattern matches. You can first set the rules to allow and log, to see if this will work for your network.

I also block the *.ru TLD but I am not going to recommend that because I think that is personal taste.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hi

Thanks for the tips in this blog.

If I don't use HTTP-Proxy, would I achieve the same (or similar)protection through the use of DNS Proxy (Properties | Proxy Action | DNS Outgoing | Query Names | Pattern Add) ??

Thanks
Steve

10:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

You know, this has been a fairly normal security practice for a lot of people for a very long time.

8:52 PM  
Blogger D Entertainment said...

dongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữvô cùng.

Dựa theo Nhạc Thành phỏng đoán thì năm người này sau khi tiếp nhậ địa kiếp xong, năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi cũng sắp đột phá tới Tiên khôi, đến lúc đó mỗi con Kim Tiên Khôi Lỗi có thể chống lại tứ tinh Đấu Thánh cường giả.

Mà hiện tại Nhạc Thành cũng không phải lo lắng chuyện tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện đánh lén Nhạc gia, ngược lại hắn lại chờ mong, bên cạnh mình có hai mươi mấy cường giả Đấu Thánh, cộng thêm với cường giả Đấu Thánh của Nhạc gia, mặt khác còn có đội hộ vệ Kim Long, những người có mười thành đấu đế long mạch, đồng thòi còn có Ẩn thân phù và độn địa phù, nếu như Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc đánh tới, bọn họ sẽ không thể làm gì.

Nhạc Thành cũng không tin rằng tam đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện sẽ ra hết cường giả, bọn họ đánh lén tứ đại nhân tộc dĩ nhiên cũng sợ tứ đại nhân tộc đánh lén bọn họ.

9:19 AM  

Post a Comment

<< Home