Friday, January 25, 2013

Tips on new Websence cloud Webblocker in Fireware 11.7

See here a list of all the categories you can allow/block:
http://www.websense.com/content/websense-url-categories.aspx
All except 'Social Web Controls' are include in Fireware v11.7

You can check the categorization of a URL here:
http://aceinsight.websense.com/

If incorrect or uncategorized you can submit the website to Websence by clicking on the 'Submit a site to Websense Labs for review' link on the result page (bottom right):
http://aceinsight.websense.com/Results.aspx?url=www.watchguard.com

If you have made an account with websence:
https://www.websense.com/content/Registration.aspx?task=signin
and are logged-in when you submit a site to Websence you get an email when they have categorized the URL. Nice!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hey, nice blog! I see it's been sporadic over the years but it's a great source of info. Thanks, in particular, for the DROP list suggestion of importing into the Blocked Sites section of the Watchguard.

6:27 PM  
Blogger Dinh Ha said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Cũng không thể chỉ dựa vào Tử tinh đi?

Tử tinh nhưng là bảo bối có khả năng xuất hiện ở Thượng Tam Thiên. Các gia tộc này đó, đều thiên tân vạn khổ thu hoạch linh dược, kì thạch từ trong Tam Thiên. Bộ phận tiết kiệm được tất cả đều lấy ra phái cao thủ tới Thượng Tam Thiên trao đổi hoặc thu mua.

Mỗi một khối Tử tinh, đều là giá trị xa xỉ!

Nay, nếu là có đại lượng linh thú nội hạch thì không cần phải nhọc công lớn như vậy. Hơn nữa thực lực đệ tử gia tộc cũng hoàn toàn có thể dựa vào linh lực trong nội hạch phát triển, cớ sao mà không làm?

Cho nên đến sau lại là điên cuồng tranh đoạt giết hại linh thú, thu hoạch tài nguyên.

Thậm chí, các đại gia tộc ngay từ đầu sóng vai đối địch, đến sau lại tính kế lẫn nhau, sau đó tranh đoạt lẫn nhau, trong lúc đó xung đột bạo phát không dưới mấy trăm tràng.

Rất nhiều cao thủ gia tộc không có chết ở miệng linh thú, ngược lại chết ở dưới sự đánh lén bất ngờ của đồng bạn!

Cái này không thể không nói là một loại bi kịch.

Ngay tại thời điểm đã muốn đem linh thú đuổi vào sâu trong Thương Lan chiến khu. Mà tình thế các đại gia tộc trở nên càng ngày càng càng không thể khống chế, đột nhiên trong một đêm sự tình nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất!

4:45 AM  

Post a Comment

<< Home