Thursday, April 20, 2006

Authentication Solution's

Wayne Campbell has writen a good article about ways to:

1. Have users directed to login screen automatically when not logged in.
2. Have a personalized login screen.
3. Have users logged out automatically after x amount of time.

You can read it here.

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

This link does not work

2:45 AM  
Anonymous Wayne C. said...

Sorry about that, I accidentally deleted the page and it was gone for a few weeks. It is back where it belongs. Wayne

4:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

Works great!

1:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

wait a minute. Nathan buff wrote the inital instructions. Wayne expanded upon them. Does Nathan get no love?

1:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

please repair the link, because many people is searching for this and watchguard experts don't have an answer yet.

2:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

Much of this can still be found at: http://watchguard.com/forum/default.asp?action=9&read=1675&fid=50&BoardID=2#34970

1:22 AM  
Anonymous Remalan Hari Ini said...

Sorry about that, I accidentally deleted the page and it was gone for a few weeks. It is back where it belongs.......

5:20 PM  
Blogger Dinh Ha said...

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Vì thế mọi người lại một lần nữa lâm vào bên trong tính toán nhỏ nhặt.

Nhưng là có vài cái gia tộc thực kỳ lạ.

Ví dụ như Cố gia, Kỉ gia, La gia, Đổng gia.

Đương nhiên, càng kỳ quái là Mạc gia. Mạc gia khi thì va chạm, đánh nhau một hồi. Khi thì lại thân mật khăng khít.

Tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt!

Một đầu hoặc mấy đầu linh thú bị người Cố gia vây quanh, mà La thị gia tộc lại ở ngay đó. Những linh thú này cũng rất thưa thớt, mà quan hệ của hai gia tộc vốn không hòa thuận. Mọi người đều đoán La gia sẽ ra tay cướp đoạt thì La gia lại phụ trách cảnh giới.

Chờ Cố gia chém giết linh thú xong, đạt được chiến lợi phẩm. Người La gia liền tiêu thất. Thậm chí, nếu là có gia tộc khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. La gia lập tức sẽ cùng Cố gia liên thủ làm kẻ xâm phạm mặt xám mày tro.

Kỉ gia cùng Đổng gia đồng thời phát hiện linh thú căn bản không cần hiệp thương, tất nhiên sẽ có một nhà chủ động rời khỏi. Thậm chí, linh thú thực lực mạnh mẽ thì một nhà trong đó còn có thể không ràng buộc hỗ trợ.

Loại hiện tượng này, ở Thương Lan chiến khu thật sự là rất hiếm thấy!

Về phần Mạc gia còn có chút không được tốt. Mạc Thiên Vân mang một đội, Mạc Thiên Cơ mang một đội. Đi theo Mạc Thiên Vân vậy nhóm người xem như môi đầy máu. Thường thường vừa mới phát hiện cái gì, đã bị người đoạt mất. Tân tân khổ khổ đánh chết một cái, bên cạnh nhất định có kẻ chờ chiếm tiện nghi.

4:47 AM  

Post a Comment

<< Home